Lauri Pyhälä
Team member bio
Olen Lauri Pyhälä, ja aloittanut Kompassilla syksyllä 2019, oltuani täällä ensin harjoittelussa lokakuusta 2018.  Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suoritin kevättalvella 2020.

Eläinten kouluttaminen on kiehtonut minua jo nuoresta asti, ja olenkin useamman vuoden ajan pyrkinyt keräämään mahdollisimman paljon tietotaitoa, josta ammentaa käytännön kouluttamisessa. Alan mielenkiintoiseksi tekee se, ettei koskaan voi olla täysin valmis, ja uutta opittavaa riittää aina. Lähestyn kouluttamista hyvin teoreettisesta näkökulmasta, ja se onkin tekemiseni punainen lanka, jota sitten käytännössä sovelletaan. Tavoitteenani on, että kohtaamani koiranomistajat saisivat ymmärrystä koiriensa koulutuksen periaatteista, joiden avulla myös kotiharjoittelu olisi laadukasta ja onnistunutta.

Erityisen palkitsevaa eläinten kouluttamisessa on myös nähdä se oppimisen ja onnistumisen riemu jonka sekä koira, että omistaja itse, pääsevät kokemaan. On kuin uusi keskusteluyhteys avautuisi näiden kahden välillä. Tämän toivonkin tapahtuvan mahdollisimman monelle kohtaamistani koirakoista.  Mielestäni omistajan ja koiran välinen selkeä ja johdonmukainen kommunikointi on yksi sujuvan ja palkitsevan yhteiselon kulmakivistä.

Koulutan perjantaisin pääasiassa pentuja, joiden perustaitojen kouluttaminen on yksi mielenkiinnon kohteistani. Mielestäni pennun perustaitojen opettaminen on yksi tärkeimmistä koiranomistajan tehtävistä, jonka kanssa kannattaakin nähdä hieman vaivaa, jotta saadaan tulevaisuudelle kestävä perustus. Se säästää sekä omistajan, että koiran monilta tulevaisuuden haasteilta, ja nähty työ maksaakin itsensä takaisin moninkertaisesti.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.