Lauri Pyhälä

Hei! Olen Lauri, ja urani Kompassilla alkaa talven 2018-19 harjoittelusta, jonka jälkeen aloitin kouluttajana.  Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suoritin kevättalvella 2020.

Eläinten kouluttaminen on kiehtonut minua jo nuoresta asti, ja olenkin pyrkinyt keräämään mahdollisimman paljon tietotaitoa, josta ammentaa käytännön kouluttamisessa. Lähestyn kouluttamista hyvin teoreettisesta näkökulmasta, ja se onkin tekemiseni punainen lanka, jota sitten käytännössä sovelletaan. Tämä näkyy kursseillani vahvasti, ja tavoitteenani onkin että kohtaamani koiranomistajat saisivat käytännön harjoittelun lisäksi ymmärrystä koiriensa koulutuksen ja käyttäytymisen perusperiaatteista, jotta myös kotiharjoittelu olisi onnistunutta.

Erityisen palkitsevaa eläinten kouluttamisessa on saada todistaa koiran ja omistajan onnistumisen riemua. Pienien onnistumisten takana voi olla usein kovakin työ, ja puhdas ilo saavutuksista tempaisee mukaansa. Tämän toivonkin tapahtuvan mahdollisimman monelle kohtaamistani koirakoista. Se vaatii ohjaajalta selkeyttä, koiran kuuntelua ja paljon kärsivällisyyttä, mutta mahdollistaa toimivan ja molemmin puolin palkitsevan yhteistyön.  Mielestäni ohjaajan ja koiran välinen selkeä ja johdonmukainen kommunikointi onkin yksi sujuvan yhteiselon kulmakivistä.

Kompassilla koulutan pääasiassa pentuja, arkitaitoja ja Doboa. Koen, että koiran perustaitojen opettaminen on yksi tärkeimmistä koiranomistajan tehtävistä, jonka kanssa kannattaa nähdä hieman vaivaa, jotta saadaan tulevaisuudelle kestävä perustus. Se säästää sekä omistajan, että koiran monilta haasteilta, ja nähty työ maksaakin itsensä takaisin moninkertaisesti.

Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.