Haku

HAKUKOE – TOINEN SUOSITUIMMISTA PK- LAJEISTA  
Suosituimmat palveluskoiralajit ovat ehdottomasti haku- ja jälki.

 Lajin historiaa

Hakukokeen juuret ovat aina 1800-luvulla, kun Alpeilla käytettiin St. Bernhardinkoiria lumivyöryissä hautautuneiden ihmisten etsintään. Ennen ensimmäistä maailmansotaa saksalainen sotilas Konrad Most koulutti poliisi- ja lääkintäkoiria ja kehitti koirien etsintätaitoja. Kun ensimmäinen maailmansota puhkesi, koiria käytettiin rintamalla haavoittuneiden etsinnässä. Koirat osoittautuivat tehtävässä erinomaisiksi ja tästä lähti liikkeelle koirien henkilöetsintäkoulutuksen kehittäminen.

Millainen on hakukoe?

Hakukokeen henkilöhakuosuudessa koira etsii sinne piiloutuneita ihmisiä, ns. maalimiehiä. Henkilöhakualueen koko kasvaa kilpailuluokittain. 1 -luokassa alue on kooltaan 100 m x 100 m ja etsintäaika 10 minuuttia. 2- luokassa alue on 100 m x 200 m ja etsintäaikaa on 15 minuuttia ja 3-luokassa alue on 100 m x 300 m ja etsintäaikaa on 20 minuuttia. Etulinjan keskeltä lähtee ns. keskilinja, joka kulkee alueen läpi takarajan keskelle.

Maalimiehet menevät piiloihin ennen koiran ja ohjaajan radalle tuloa. Tuomari selittää ohjaajalle alueen rajat ja ohjaajan tulee ohjata koira suorittamaan etsintää alueen sisällä. Koiranohjaaja kulkee keskilinjaa pitkin ja lähettää koiraa etsimään maalimiehiä vuoroin linjan oikealta ja vuoroin vasemmalta puolelta. Tuomari kulkee ohjaajan perässä keskilinjalla ja arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä, erityisesti koiran halukkuutta etsintään ja maalimiesten ilmaisuun.

Koiran tulee etsiä alue järjestelmällisesti risteillen keskilinjalta aina alueen reunoihin ja takaisin. Saadessaan hajun maalimiehestä koiran tulee paikantaa haju ja ilmaista löytämänsä maalimies, joko haukkumalla tai tuomalla ohjaajalle rulla (nahkapötkö tai ns. norski), merkiksi löytyneestä maalimiehestä.

Haukkumalla ilmaisevan koiran tulee pysyä maalimiehen välittömässä läheisyydessä ja haukkua siten, että ohjaaja vaivattomasti löytää koiran luo. Rullalla ilmaiseva koira ottaa maalimiehen löydettyään, kaulapannassaan roikkuvan rullan suuhunsa ja vie rullan ohjaajalle, joka kytkee koiran taluttimeen ja käskee koiran palata maalimiehen luo. Käskystä, "näytä", kytketty koira vie ohjaajan maalimiehen luo.

Tämä ns. rullailmaisu on keskiverrosti harvinaisempi ilmaisutapa, mutta flattien kesken taas yleisin.

Hakukokeessa koira ei missään tapauksessa saa olla aggressiivinen maalimiehiä kohtaan, ei myöskään ole suotavaa, että koira on liian mielistelevä, vaan koiran tulee antaa maalimiesten olla rauhassa ja antaa hänen tulla myös häiritsemättä pois piilosta. Tämä on ymmärrettävää, koska tosietsinnässä henkilö voisi olla loukkaantunut ja koiran yli-innokas tervehtiminen ei silloin varmastikaan tuntuisi mukavalta. Kun maalimies on löytynyt ja tullut pois piilosta, palataan keskilinjalla sille samalle kohdalle, mistä ilmaisuun lähdettiin ja ohjaaja lähettää koiran jatkamaan etsintää.

 Harjoittelusta

 Haun harjoitteluun tarvitaan aina koulutusryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti yhdessä kouluttamaan koiria etsintään. Jokainen ryhmän jäsen kouluttaa ryhmässä omaa koiraansa, mutta toimii myös toisille maalimiehenä. Oikeastaan voisi sanoa, että haussa kaikki muut kouluttavat koiraasi ja sinä vastaavasti kaikkien muiden koiria. Treenaamiseen kuluukin usein helposti useampia tunteja kerrallaan, mutta se on mielenkiintoista.

Koiran on opeteltava pitämään vieraista ihmisistä, minkä ei flatille pitäisi tuottaa vaikeuksia. Sen pitää liikkua rohkeasti ja omatoimisesti vaikeakulkuisessa ja sankassakin metsässä ja silti sen tulee olla ohjattavissa pitkänkin matkan päästä.

Koko harjoittelu perustuu siihen, että koiralle kehitetään erittäin suuri motivaatio vieraiden ihmisten etsimiseen. Tämä saavutetaan palkitsemalla koira pienestäkin oikeasta toiminnasta.

Hakukoiran kouluttaminen on pitkäjännitteistä, mutta myös hauskaa. Sen lisäksi, että koira saa mielekästä fyysistä ja psyykkistä toimintaa ja ohjaajan kunto ja terveys paranevat, harjoittelusta on yhteiskunnalle hyötyä. Koiraa voidaan koulutettuna käyttää eksyneiden etsimiseen, jopa alueella, jossa on jo liikkunut paljon ihmisiä.

Hakukoirat opetetaan etsimään ihmisiä ilmavainun avulla, jolloin ne eivät häiriinny tallatusta alueesta. Oikein motivoitu hakukoira etsii nopeasti ja varmasti sille osoitetun alueen. Koiran taitojen ja hyvän hajuaistin ansiosta metsän kätköistä suojaa hakenut eksynyt ei jää löytämättä, sellaisissakin paikoissa, joissa ihminen ei toista enää löytäisi.

Myös hakukokeeseen kuuluu esine-etsintä ja tottelevaisuusosuus.  Hakukokeen koulutustunnukset ovat HK1, HK2 ja HK3.

Kolme kertaa HK3 koulutustunnuksen ykköstuloksella saanut koira saa käyttövalion arvosanan. Ykköstuloksen saadakseen koiran yhteispisteiden tulee olla vähintään 270p./300p.

Pisteiden jakautuminen hakukokeessa:
  1. Maasto max. 170p
  2. Esineruutu max. 30p
  3. Tottelevaisuusosuus max 100p.

Huolellisella koulutuksella ja pitämällä koira hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, sekä olemalla koulutuksessa pitkäjännitteinen ja rohkeasti neuvoa kysyvä saa flatista itselleen mainion hakukoiran.  

Artikkelin lähteenä: palveluskoiraliiton verkkosivut, kennelliiton jalostustietojärjestelmä