Viesti - jännittävä palveluskoirien-koemuoto

Lajin historiaa

Viestikoiria käytettiin molemmissa maailmansodassa armeijan apuna; ne pitivät yhteyttä eri yksiköiden (tulenjohdon ja tykkipattereiden) välisinä viestin viejinä silloin kun muunlainen tiedonvälitys syystä tai toisesta oli mahdotonta.

Lajiin soveltuivat vain koirat, joiden henkiset ja fyysiset ominaisuudet olivat erinomaiset, sillä viestin liiallinen viipyminen tai vääriin käsiin joutuminen saattoi olla kohtalokasta. Viestikoiria koulutettiin sekä käytettiin niin Suomessa, kuin muualla Euroopassa.

Nykyisin viestikoirakokeita järjestetään enää vain pohjoismaissa ja se noudattelee tätä sodanaikaista mallia.

Millainen on viestikoe?

Viestikokeessa koiralle tarvitaan kaksi ohjaajaa, joista koira pitää. Yleisimmin ohjaajat ovat perheenjäseniä. Itselläni on ollut hyvä ystävä toisessa päässä. Lisäksi tarvitaan viestipanta ja PK-liivit


Viestirata kulkee metsässä ja sen tulee olla sellainen, että oikaisemisilta vältytään. Näin ollen hevosenkengän muotoinen rata on kielletty. Radan pituus on ensimmäisellä matkalla aina 1 km. Lisäksi matkaan tulee ns. jäljestämisosuus, joka on 1- ja 2- luokissa 300 m ja 3 luokassa eri osuuksissa 300 metriä ja 500 metriä.

Koirat lähetetään matkaan kolmen minuutin välein ennalta arvotussa järjestyksessä. Juostavan matkan pituus on kokonaisuudessaan1-luokassa 2300, 2-luokassa 3600 ja 3-luokassa 7200 metriä. Kokonaismatka juostaan ykkösluokassa kahdessa matkassa , 2-luokassa 3-matkassa ja 3-luokassa 5-matkassa.

Kokeessa kaikki koirat siirtyvät toisen ohjaajansa kanssa rataa pitkin kävellen ensimmäistä lähetystä varten lähetyspiste A:sta 1000 metrin päässä olevaan lähetyspisteeseen B. Toinen koiran ohjaaja jää tuonne A-pisteeseen ja on siellä koko kokeen ajan. Päästyään lähetyspisteeseen B tuomari ilmoittaa A-pisteen tuomarille ensimmäisen koiran lähtöajan. Tämä jälkeen koirat lähetetään matkaan kolmen minuutin välein. Kokeessa koiran on työskenneltävä lähtökäskyn saatuaan täysin itsenäisesti. Sen on lähdettävä vauhdikkaasti eikä se saa taipaleella häiriintyä metsäneläimistä, marjastajista tai muusta häiriöstä mitä se matkan varrella saattaa kohdata. Koira siis juoksee yksin pisteestä B toisen ohjaajansa luo takaisin pisteeseen A.

Kun koira saapuu A-pisteeseen, ohjaaja ottaa koiran kiinni ja antaa sen pannassa olevan viestilipukkeen tuomarille, joka merkitsee lipukkeeseen koiran viestitaipaleella käyttämän ajan ja seuraavalle osuudelle tapahtuvan lähtöajan.
Kun kaikki koirat on lähetetty B-pisteestä, siirtyvät koirien ohjaajat 300 metrin matkan merkittyä reittiä eteenpäin pisteeseen C.


Koirat lähetetään A-pisteestä taas yksitellen kolmen minuutin välein ja niiden tulee juosta B-pisteeseen ja siitä jatkaa löytää ja jatkaa ohjaajien jättämää hajuvanaa seuraten 300 metrin päässä olevan ohjaajan luo. Kummastakin koiran juoksemasta matkasta otetaan aika, jotka lasketaan yhteen edelliseen matkaan käytetyn ajan kanssa. Näin saatu yhteisaika on 1-luokan koiran kokonaisaika, joka ei saa ylittää 15 minuuttia.
Kokeessa koirien aikoja verrataan toisiinsa ja nopeimman ajan juossut saa eniten pisteitä. Koiran suorituksessa myös sen käyttäytyminen lähetyspisteessä sekä kuljetuksen aikana vaikuttaa lopputulokseen. Koira ei saa haukkua, vinkua, osoittaa vihaisuutta toisia koiria kohtaan ja sen tulee olla hallittavissa.


Kilpailulajina viesti on parhaimmillaan erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä koemuoto, josta koirat ohjaajineen saavat varmasti kilpailuviettinsä tyydytetyksi. Ennen jokaista lähetettävää matkaa on 30 sekunnin hiljaisuus, jonka aikana koiran tulee olla paikallaan ohjaajan vierellä. Se ei saa äännellä eikä koiralle saa jutella mitään tuona aikana. Tuona aikana voin aina kuulla oman sydämeni lyönnit. Mikään ei myöskään ole niin mahtava tunne kuin tuijottaa eteensä ja odottaa näkevänsä koiransa silhuetin metsässä ja lopulta nähdä koiransa juoksevan maastossa sinua kohti. - Varsinkin viimeisellä matkalla.

Lajin harrastajien keskuudessa henki on aina ollut hyvä ja innostava, joten uudet koirat ohjaajineen ovat lämpimästi tervetulleita tämän harrastuksen pariin.

Koulutustunnuksen saamiseen vaaditaan, että koira juoksee kaikki luokkaansa kuuluvat matkat. Vaikka siis kolmosluokan koira juoksisi neljä matkaa viidestä se ei voi saada koulutustunnusta. Kokeena viestikoe on pitkä ja yleensä koepäivä on todellakin päivän mittainen. Tästä syystä laji on haastava ja pitää ehdotonta ykkössijaa 'epäonnistumisprosentissa'. Tämän lisäksi koulutustunnuksen saamiseen vaaditaan tottelevaisuusosuudesta vähintään 70pistettä ja mikäli mielii saada ykköstuloksen pitää esineruudustakin saada pisteitä. Koiran saamasta koulutustunnuksesta kertoo viestillä tunnukset VK1, VK2 ja VK3. Kolme kertaa VK3 koulutustunnuksen ykköstuloksella saanut koira saa käyttövalion arvosanan. Ykköstuloksen saadakseen koiran yhteispisteiden tulee olla vähintään 270p./300p.

Pisteiden jakautuminen viestikokeessa: 
  • Käyttäytyminen max. 30p
  • Juostut matkat (aikapisteet) max.140p 
  • Esineruutu max. 30p 
  • Tottelevaisuusosuus max 100p. 
Huolellisella koulutuksella ja pitämällä koira hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, sekä olemalla koulutuksessa pitkäjännitteinen ja rohkeasti neuvoa kysyvä, on jokaisella hyväpäisen palveluskoiran omistajalla mahdollisuudet menestyä lajissa.

Tervetuloa tämän mahtavan lajin pariin!

Lähteenä on käytetty myös palveluskoiraliiton verkkosivuja www.palveluskoiraliitto.fi